Liên hệ

Logo Phương Lan    Công ty Cổ phần Thương mại Phương Lan       

Điện thoại 0974 02 45 25(Mrs Lan Anh); 0946 29 32 62(Mrs Phương); 0972 09 19 23(Mr Khương) Fax 02223 71 72 71
Địa chỉ Giang Liễu - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh
Email phuonglantisco@gmail.com
Liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào mẫu dưới đây

 

Đang xử lý...