Thép cây (Thanh vằn)Hỗ trợ trực tuyến
  • Mrs Phương (0965.02.27.43)

Gồm có D10, D12, D14, D16, D18, D20, D22, D25, D28, D32, D36, D43, D51. Chữ D là ký hiệu cho thép Gân và hai chữ số kế tiếp là thể hiện đường kính của thanh thép.

   Chiều dài của mỗi thanh thép là 11,7m

  Hình dấu thập nổi (còn gọi là "Hoa mai") trên thanh thép

   Khoảng cách giữa hai dấu thập ("Hoa mai") liên tiếp nhau: 1m đến 1,2m tùy theo đường kính của thanh thép

 

Đang xử lý...