ĐIỀU ĐÓ KHÔNG CẤM

09:10:00 27/10/2016

Cô gái xinh đẹp vừa cởi đồ và sắp bước xuống hồ để tắm. Không biết từ đâu hiện ra một anh lính: – Thưa cô, ở hồ này cấm tắm! – Sao anh không thông báo lúc tôi cởi quần áo? – cô gái tức giận. – Anh em trong đại đội ngăn cản tôi, vả lại cởi quần áo  thì… không cấm!

 

Đang xử lý...